grafico.pl Budownictwo Drewno Stal

Podstawa każdego budynku

izolacje wodochronneIzolacja każdego budynku jest podstawą, by zapewnić jego trwałość, ale także możliwość zdrowego użytkowania, jak i bezpiecznego. Izolacje wodochronne wykonywane są celem zabezpieczenia przede wszystkim przed zawilgoceniem pochodzącym z wód gruntowych. Nieszczelności, zła izolacja powoduje podmakanie, zamakanie ścian, zagrzybianie oraz mokre piwnice, a także odpadnie tynku. Naprawa w takim wypadku jest bardzo kosztowna, a do tego niezwykle trudna. Wilgoć, która przedostaje się do budynków może pochodzić z różnych źródeł. Przede wszystkim z otoczenia zewnętrznego, czyli właśnie z wód gruntowych oraz z opadów atmosferycznych. Także z podciągania kapilarnego wody gruntowej przez ściany budynku. Kolejno z przenikania pary wodnej przez przegrody o różnej temperaturze oraz wilgotności. Najniebezpieczniejsza jest tutaj woda gruntowa, która przenikając do ścian wpływa na obniżenie ich trwałości, a zatem i całego budynku, a nierzadko również powoduje przedostawanie się agresywnych związków chemicznych, stąd izolacje wodochronne mają ogromne znaczenie.

Older   

Copyright by grafico.pl